تولید روغن زغر در قندوز؛ از افزایش تقاضا تا چالش‌های تولید کنندگان

شماری از تولیدکنندگان و فروشندگان روغن زغر در قندوز می‌گویند که تقاضای روغن‌ زغر نسبت به روغن‌های وارداتی بیشتر شده است و در مقایسه با سال‌های گذشته کاروبارشان رونق بیشتری دارد.