روز جهانی زنان در ساینس؛ یوناما: توانمندسازی زنان و دختران افغانستان به مقابله با چالش‌ها کمک می‌کند

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد به‌مناسبت «روز جهانی زنان در ساینس» گفته است که توانمندسازی زنان و دختران در عرصه‌ی ساینس، برای مقابله با چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی کمک می‌کند.

این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۲ دلو) با نشر پستی در ایکس نوشته است که در کنار زنان و دختران افغانستان که برای آموزش جهت مبارزه با چالش‌های ملی و جهانی تلاش می‌کنند می‌ایستد.

رزا اوتنبایوا، رییس یوناما در این مورد گفته است: «توانمندسازی زنان و دختران در عرصه‌ی ساینس در افغانستان زمینه‌ی فعالیت نیمی از پیکر جامعه را در امر مبارزه با چالش‌های مانند مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار فراهم می‌کند.»

او افزوده است: «ما باید امروز و هر روز برای این توانمند‌سازی تلاش کنیم.»

یوناما در حالی بر توانمندسازی زنان و دختران در افغانستان تأکید کرده است که طالبان از زمان تسلط دوباره بر این کشور، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع و دروازه‌ی دانشگاه‌ها را به‌روی دانشجویان دختر بسته‌اند.

علاوه بر این، این گروه محدودیت‌های گسترده بر حضور زنان در اجتماع و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده‌ است.

«روز جهانی زنان در ساینس» از سال ۲۰۱۵ به این‌سو‌ برای ارتقای سطح دسترسی و مشارکت کامل زنان و دختران در زمینه‌های ساینس، فناوری، انجنیری و ریاضیات از سوی یونسکو تجلیل می‌شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی با صدور قطع‌نامه‌‌ای، یازدهم فبروری را به‌عنوان روز جهانی زنان در ساینس تصویب کرد‌.