اعضای کمیسیون شکایات های انتخاباتی گزینش شد

حامد کرزی، رییس جمهوری کشور در یک فرمان تازه اعضای جدید کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را تعیین کرده است. بررسی و پی‌گیری شکایت‌‎های مرتبط به مسایل انتخاباتی از وظایف عمده‌ی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی است. این کمیسیون پنج عضو دارد که در نخستین جلسه رییس و هیأت اداری خود را از میان همین اعضا انتخاب می‌کند.

در انتخابات‌های قبلی ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی متشکل از ۲ شهروند خارجی و ۳ شهروند افغانستان بود؛ اما به اساس قانون جدید تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات، شهروندان خارجی حق عضویت در این کمیسیون را ندارند. به اساس فرمان رییس جمهوری که اداره‌ی امور و دبیرخانه‌ی شورای وزیران به رسانه‌ها فرستاده، عبدالستار سعادت، ریدا عظیمی، نادر محسنی، عزیزالله آریافر و پیغمبرقُل دوغن از میان فهرست پانزده نفری کمیته‌ی گزینش به عنوان اعضای جدید کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی برگزیده شده‌اند.

کمیته‌ی گزینش متشکل از رییسان شورای ملی، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی است. در فرمان رییس جمهوری هم‌چنین آمده است که اعضای جدید باید در اولین جلسه‌ی خود رییس، معاون و دبیر کمیسیون مرکزی مستقل شکایت‌های انتخاباتی را انتخاب و فعالیت خود را به اساس قانون اساسی و قوانین انتخابات آغاز کنند.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور کم‌تر از هفت ماه دیگر برگزار می‌شود. دفترهای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در کابل و در ولایت‌های کشور باید مطابق جدول برگزاری انتخابات ۲۰ روز پیش ایجاد می‌شد. اعضای این کمیسیون در روند انتخابات در کنار کمیسیون مستقل انتخابات فعالیت خواهند کرد؛ اما کار اصلی آن‌ها دو روز بعد از برگزاری انتخابات همزمان با «درج شکایات در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری» آغاز می‌شود.

به اساس جدول برگزاری انتخابات، این کمیسیون برای رسیدگی به شکایت‌های انتخابات ریاست جمهوری یک ماه فرصت خواهد داشت تا نتایج بررسی‌های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. پیش‌تر از میان پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، سه نفر آن از میان شهروندان افغان و دو نفر دیگر توسط دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل گزینش می‌شد که قانون جدید صراحت دارد که اعضای این کمیسیون همه باید شهروندان افغان باشند.

اعضای جدید کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی

عبدالستار سعادت، 33 ساله، لیسانس اداره و دیپلوماسی، 8 سال سابقه‌ی کار

ریدا عظیمی، 43 ساله، لیسانس روزنامه‌نگاری، 10 سال سابقه‌ی کار

پیغمبرقُل دوغن، 59 ساله، لیسانس تاریخ و جغرافیه، 34 سال سابقه‌ی کار

نادر محسنی، 36 ساله، فوق لیسانس حقوق، 6 سال سابقه‌ی کار

عزیزالله آریافر، 45 ساله، لیسانس اداره و دیپلوماسی، 21 سال سابقه‌ی کار

جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی یال 1393

۱ثور تا ۳۱ اسد: ثبت نام رای‌دهندگان

۲سنبله: ایجاد کمیسیون‌های شکایت‌های انتخاباتی

۲۵سنبله تا ۱۴میزان: ثبت نام نامزدان انتخابات

۲۵عقرب: نشر فهرست نهایی نامزدان انتخابات

۲۶عقرب۱۳۹۲ تا ۱۳ حمل ۱۳۹۳: دوره‌ی مبارزات انتخاباتی

۱۶حمل ۱۳۹۳: روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی

۲۴ ثور ۱۳۹۳: اعلان نتایج نهایی انتخابات