18 قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی در وزارت داخله امضا شد

اطلاعات روز: کمیسیون تدارکات ملی 18 قرارداد به ارزش مجموعی بیش از یک میلیارد و یک صد و شصت و پنج میلیون افغان را در وزارت داخله منظور کرده است.

ریاست اداره امور ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در امضای این قرارداد‌ها ۱۵۷ میلیون افغانی صرفه‌جوی صورت گرفته است.

این ریاست افزوده  که این قراردادها روز شنبه در بیست و هشتمین نشست هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رییس جمهور غنی به امضا رسیده است.

هم‌چنان در این نشست کمیسیون تدارکات ملی، بالای ۲۸ موضوع تدارکاتی و پروژه‌هایی که توسط وزارت‌های مختلف ارائه شده بود، بحث کرده است.

به نقل از خبرنامه، در قراردادهای جدید منظورشده نسبت به قراردادهای سال‌های گذشته وزارت داخله حدود ۱۵۷ میلیون افغانی صرفه‌جویی صورت گرفته است.

خبرنامه افزوده که پیش از این، کمیسیون تدارکات ملی در ۲۷ جلسه مسلسل هفته‌وار حدود ۳۸۰ قرارداد به ارزش مجموعی تقریباً ۶۳.۵ میلیارد افغانی منظور نموده است که اکنون در بعضی از این پروژه‌ها در مرکز و ولایت‌ها، کار به صورت عملی جریان دارد.

خبرنامه افزوده که بیش از 9 میلیارد افغانی طی ۲۸ جلسه مسلسل هفته‌وار صرفه‌جویی صورت گرفته که برای خزانه ملی، دست‌آورد قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رود.