۳۶ پروژه انکشافی در ولایت دایکندی به بهره برداری رسید

اطلاعات روز: مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت دایکندی می‌گوید که ۳۶ پروژه انکشافی این برنامه به هزینه بیش از ۴۷ میلیون افغانی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است.
ریاست رسانه‌های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، با نشر خبرنامه‌ای گفته است این پروژه‌ها در ولسوالی شهرستان، گیتی، کجران و سنگ تخت ولایت دایکندی تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.
منبع افزوده است که پروژه‌های ياد شده شامل اعمارکانال‌های آب زراعتی، دیوارهای محافظوی، احداث و جغل اندازی سرک‌های روستایی، پخته کاری جویچه‌های کنارسرک، تمدید شبکه‌های آب آشامیدنی، حفاری چاه آب آشامیدنی می‌باشد.
به نقل از خبرنامه‌، از مزايای این پروژه‌ها حدود ۵۹۱۳ خانواده بهره‌مند خواهند شد.