طرح بودجه‌ی 443 میلیارد افغانی سال آینده به مجلس سنا داده شد

در بودجه‌ی مالی سال آینده‌ی کشور که بخش بیش‌تر آن به امور امنیتی و انکشافی اختصاص یافته‌ است، به مجلس سنا داده شد. در این طرح برای 300 هزار تن فرصت‌های کاری نیز در نظر گرفته شده است. طرح بودجه‌ی مالی سال آینده را‌ دیروز عمر زاخیل‌وال، وزیر مالیه‌ به مجلس سنا پیش کرد. سال مالی افغانستان به تاریخ اول جدی آغاز می‌شود.

زاخیل‌وال گفت که در بودجه‌ی مالی سال آینده‌ مبلغ 275 میلیارد افغانی بودجه‌ی عادی و 168 میلیارد افغانی بودجه‌ی انکشافی در نظر گرفته شده است. وی افزود که ضروریات افغانستان بسیارند، اما این بودجه نظر به امکانات و به اساس اولویت‌ها ساخته شده است.

وی علاوه کرد که بخش بیش‌تر بودجه‌ی عادی برای امنیت، معارف و تحصیلات عالی و بودجه‌ی توسعه‌ای به زراعت، صحت و انکشاف دهات اختصاص یافته است. زاخیل‌وال گفت که برای تمویل بودجه‌ی سال آینده‌ تا حال 286 میلیارد افغانی کمک به دست آورده‌اند.

به اساس معلومات وزارت مالیه، در حال حاضر 90 درصد بودجه‌ی انکشافی و 43 درصد بودجه‌ی عادی‌ از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود. بودجه‌ی انکشافی سال جاری‌ 196 میلیارد افغانی‌ و عادی آن 170 میلیارد افغانی بود.

زاخیل‌وال افزود که بودجه‌ی سال آینده‌ به خاطرى نسبت به سال جاری افزایش یافته که در پهلوی افزایش در صفوف نیروهای پولیس، امنیت ملی، اردوى ملی و معلمان، در حقوق خانواده‌های شهدا، متقاعدان و معلولان نیز افزایش آمده است.

وی در جلسه‌ی دیروزی مجلس سنا گفت: عواملى که مصرف بودجه‌ی توسعه‌اى را به تعویق می‌اندازند، عبارت از عدم تأمین امنیت لازم، تعویق تصویب بودجه از سوی شوراى ملی و عدم ساخت پلان لازم کاری از سوی اداره‌های دولتی می‌باشند.

اما وی افزود که بودجه‌ی سال آینده‌ برای 300 هزار تن فرصت‌های کاری را در کشور فراهم می‌سازد‌ که بدون شک بر زندگی تمامی افراد کشور تأثیر مثبت خواهد داشت. به گفته‌ی زاخیلوال، در بودجه‌ی سال آینده 6 درصد کسر نیز موجود خواهد بود. به گفته‌ی وی، گمان می‌رفت که امسال 123 میلیارد افغانی عاید به دست آید، اما از خاطر کمبود فعالیت‌های اقتصادی، این ميزان به 114 میلیارد کاهش یافت.

وی افزود که به دليل خدشه‌دار شدن پروسه‌ی جمع‌آوری عواید، تا حال 105 میلیارد افغانی عاید به دست آمده است.

 فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا‌ در جلسه‌ی دیروز گفت که در پهلوی کمیسیون مالی و اقتصادی این مجلس، کمیسیون‌های دیگر سنا نیز از نگاه تخصصی‌ بودجه‌ی سال آینده را بررسی کرده و برای تأیید به جلسه‌ی عمومی پیش خواهند کرد. «پژواک»