رییس‌جمهور میعاد تمدید جواز رسانه‌ها را شش ماه تمدید کرد

اطلاعات روز: رییس‌جمهور غنی میعاد شش ماهه برای تمدید جواز فعالیت رسانه‌ها را برای شش ماه دیگر تمدید کرده است.
در 16 عقرب سال گذشته، پس از توشیح مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، کمیسیون رسانه‌های همگانی اعلام کرد که اصحاب رسانه‌ها فرصت دارند تا شش ماه دیگر (تا 16 ثور امسال) جواز رسانه‌ی خود را دوباره تمدید کنند.
کمیسیون رسانه‌های همگانی گفته بود رسانه‌ی که در این شش ماه جواز فعالیت خود را دوباره تمدید نکند، مسدود خواهد شد.
براساس این مقرره باید رسانه‌ها برای تمدید جواز فعالیت، حق الامتیاز و حق التضمین مشخص پرداخت کنند.
امروز سه‌شنبه دفتر مطبوعات ریاست جمهور با نشر خبرنامه‌یی گفته است که رییس‌جمهوری غنی نظر به درخواست اتحادیه ملی خبرنگاران، تمدید میعاد شش ماه برای اخذ جواز فعالیت رسانه‌ها را برای مدت شش ماه (از 16 ثور الی ۱۶ عقرب امسال) منظور نموده است.
خبرنامه افزوده که خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها چندی پیش در نشستی در ارگ از آقای غنی خواسته بودند که تا میعاد شش ماه پرداخت حق الامتیاز و حق التضمین رسانه‌ها برای یک دوره‌ی جدید شش ماهه تمدید شود.
در خبرنامه آمده که دولت مطابق به قانون متعهد بر حمایت از فعالیت آزاد رسانه‌ها و گسترش آزادی بیان در کشور می‌باشد.
مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی در 16 عقرب 1394 در جریده رسمی چاپ و نافذ شد. این مقرره در 4 فصل و 41 ماده ترتیب شده است. در این مقرره، نهوه قراردادهای کارمندان رسانه‌ها، حقوق بیمه، حقوق تقاعد، اضافه‌کاری، امتیازاتی در صورت کشته، زخمی، و یا معلول شدن و موارد دیگری روشن شده است.
بر اساس مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، تلویزیون‌های خصوصی 50 هزار افغانی، شبکه‌های کیبلی 40 هزار افغانی، فرستنده‌های رادیویی 25 هزار افغانی، روزنامه‌ها 10 هزار افغانی و رسانه‌های موقت باید برای تمدید جواز فعالیت پنج هزار افغانی حق‌الامتیاز پرداخت کنند.
بربنیاد این مقرره، در صورتی که جواز رسانه‌ها در مدت تعیین شده تمدید نشوند، جریمه نقدی خواهند شد.