رییس جمهورغنی: برگشت حکمتیار یک گام بزرگ در راستای صلح است

اطلاعات روز: رییس جمهورغنی برگشت حکمت یار به کابل پس ازامضای توافقنامه صلح را یک گام “بزرگ و مهم” در راستای صلح عنوان کرد.

آقای غنی در مراسمی که امروزپنجشنبه 14 ثور در قصرسلام خانه ریاست جمهوری برای خوش آمدید به گلبدین حکمتیار برگزارشده بود گفت: ما به ملت افغانستان تعهد سپرده بودیم که زمینه تحقق صلح را فراهم کنیم. امروز گام بسیار بزرگی در این راستا برداشته ایم و این راه را تا تحقق کامل صلح در کشور ادامه می دهیم.

آقای غنی با استقبال و خوش آمدید از گلبدین حکمتیار در این مراسم گفت: «هفته گذشته ما در ارگ روی گلیم غم نشسته بودیم، زیرا برای شهدای قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین فاتحه داشتیم، اما امروز الحمدلله در مجلسی حضور داریم که مردم و دوستان افغانستان نسبت به آن ابرازخوش‌حالی نموده و دشمنان افغانستان اندوه‌گین می‌باشند».

رییس جمهور دراین مراسم گفت زمانی که با حزب اسلامی گفت وگوهای صلح را آغاز کرده اند کسانی که به کامیابی این گفتگوها باور داشتند تعداد شان به مراتب کمتر از کسانی بود که آن تلاش ها را ناکام می دانستند.

وی گفت: «زمانی‌که حکومت و حزب اسلامی، گفت‌وگوهای صلح را آغاز کردند، کسانی‌که به کامیابی این گفت‌وگوها باور داشتند، شمار شان به مراتب کم‌تر از کسانی بود که آن تلاش‌ها را ناکام می‌پنداشتند. حتی چند ماه قبل، روزی‌که درهمین‌جا در سلام‌خانه، توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی امضا می‌شد، کسانی بودند که تحقق آن را دشوار دانسته و در به ثمررسیدن آن تردید نشان می‌دادند. اما امروز به همه‌گان آشکار شده‌است که هر گاه ارادۀ صلح و اخلاص برای وطن در هر دو طرف وجود داشته‌باشد، پایان‌دادن به خصومت‌ها و خاتمه‌بخشیدن به نزاع‌ها، آرزوی دست‌یافتنی و تحقق‌پذیر می‌تواند باشد».

آقای غنی با طرح این پرسش که چگونه به این توافق دست یافته است گفت: داشتن نیت خیر به اساس دساتیر دین مبین اسلام که حکومت و حزب اسلامی این نیت را داشتند و با اقدامات شان آن را نشان دادند و حسن نیت دوطرف برای زمینه اعتماد و آغاز گفتگو شرط اول این راه بود.

وی همچنان از قضاوت دقیق و واقع بینانه به عنوان پیش شرط دوم یادکرد وگفت: پیش شرط  دوم کامیابی مذاکرات صلح، قضاوت دقیق و واقع‌بینانه است به‌گونۀ که طرفین بتوانند تغییرات ماحول و خواسته‌های جامعه و زمان را خوب درک کنند و محاسبه دقیق از شرایط موجود کشور و جهان داشته‌باشند، که کشور امروز از دو دهه‌ی گذشته تغییر نموده و نسل امروز خواست هایشان متفاوتر است و از ما پیام صلح و قانون محوری را می‌طلبند.

آقای غنی همچنان شرط سوم برای به ثمررساندن مذاکرات، ارادۀ طرفین است. حکومت و حزب اسلامی طی ماه‌های اخیر در قالب گفت‌وگوهای سازندۀ صلح بین‌لافغانی ثابت نمودند که ارادۀ قوی برای تحقق آرزوهای مردم افغانستان دارند.

رییس جمهورغنی دراین مراسم گفت: «حکومت و حزب اسلامی با رویکرد صلح بین‌لافغانی ثابت نمودند که افغان‌ها می‌توانند در داخل و پایتخت کشور با روحیۀ مدارا و تحمل‌پذیری، به صلح دست یافته و فرهنگ گفت‌وگو را بر فرهنگ جنگ و خشونت ترجیح داده و به موفقیت برسانند».

آقای غنی دراین مراسم اطمنان داد که با تحمل، حوصله مندی و وفاداری به منافع علیای ملی، تمام مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی در پرتو شرایط کشور و در چارچوب منافع علیای مملکت و قانون اساسی، یکایک ان‌شاالله و تعالی به تحقق خواهد رسید.

مراسم استقبال از گلبدین حکمتیار با حضور مقامات دولتی، احزاب سیاسی، روسای قوای سه گانه، رهبران جهادی، افراد دولتی و هواداران آقای حکمتیار در قصرسلام خانه ریاست جمهوری برگزار شده بود.