وزیر زراعت: حضور زنان در زراعت اقتصاد ملی را تقویت می‌کند

اطلاعات روز: دومین کنفرانس ملی توان‌مندسازی زنان در بخش زراعت، دیروز (شنبه، 21 دول) از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در کابل برگزار شد.
نصیراحمد درانی، وزیر زراعت در این کنفرانس گفت که حضور و فعالیت زنان در زراعت، چرخ اقتصاد ملی را بیش‌تر به گردش در می‌آورد و باعث تقویت اقتصاد خانواده‌ها، جامعه و در نهایت اقتصاد ملی می‌شود.
آقای درانی افزود: «ما با فعالیت‌های پی‌گیر در وزارت زراعت، ثابت کرده‌ایم که زنان دهقان، نقش کلیدی‌یی در تحقق تحولات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دارند. ما ثابت کرده‌ایم که زنان با به کار بستن شجاعت‌شان و نیز با اشتغال در بخش زراعت، از جمله کشت زعفران، تولید سبزی‌جات، مرغداری و هم‌چنان زنبورداری، می‌توانند بخش خوابیده‌ی ماشین اقتصاد ملی را به چرخش بیاورند.»
رولا غنی، بانوی اول کشور زنان را ستون اصلی هر جامعه دانست و یادآوری کرد که زنان و مردان در زراعت افغانستان مشغول‌اند و سهم زنان نسبت به مردان بیش‌تر است و نیاز به حمایت دارند.
نصیراحمد درانی در مورد کارکردهای وزارت زراعت برای تقویت حضور زنان گفت: «ما در راستای پشتبانی از زنان دهقان و به هدف تقویت درآمدشان، پنجاه و یک‌هزار و ۸۹۱ باغچه‌ی خانه‌گی را در سراسر کشور ساختیم، ۵۸۹ باغچه‌ی مکتبی را در ۱۸ ولایت تأسیس کردیم، برای سه هزار و ۴۸۹ بانوی دهقان در همه ولایت‌های کشور، چهار هزار و ۱۴۰ سبزخانه ساختیم، در ۱۸ ولایت برای ۴۹ هزار و ۵۱۷ زن دهقان، ۳۵۰ کوپراتیف زراعتی ایجاد کردیم، در ۹ ولایت، برای ۱۴ هزار و ۷۰۹ زن دهقان، ۳۳ باب قوریه و باغ آماده ساختیم، به ۶ هزار و ۶۰۰ زن دهقان در ۵ ولایت، ۳۳ مرکز آموزش مسایل زراعتی اعمار کردیم.»
دلبر نظری، وزیر امور زنان گفت که بدون سهم زنان در زراعت، دسترسی به اهداف انکشاف پایدار ناممکن است و توان‌مندسازی زنان در زراعت، نقش اساسی در راستای زمینه‌های اشتغال و تقویت اقتصاد خانواده‌ها دارد.
او افزود: «دادن سهم برای خانم‌ها در بخش‌های رهبری و مدیریت، آموزش‌های زراعتی، آشنایی آن‌ها با تکنالوژی‌های نوین و ایجاد هم‌آهنگی لازم از مواردی است که ما می‌توانیم خانم‌ها را در این زمینه‌ها تقویت و حمایت بیش‌تر کنیم و دولت وحدت ملی، متعهد بر این حمایت و تقویت است.»
آقای درانی هم‌چنان در مورد برنامه‌های وزارت زراعت برای گسترش حضور فعال زنان در این سکتور گفت قرار است در سال 1397 بیش از 27 هزار باغچه‌ی خانه‌گی، بیش از یک هزار سبزخانه و ۱۰۰ واحد کشت و تولید سمارق برای زنان ساخته شود.
او افزود که بیش از ۱۷هزار فارم مرغداری برای زنان ایجاد خواهد شد.