استراتژی چهارساله‌ی وزارت داخله تکمیل شده است

اطلاعات روز: وزارت داخله از تهیه و تدوین یک برنامه‌ی چهارساله‌ برای بهبود وضعیت در این وزارت خبر می‌دهد.
ویس احمد برمک، وزیر وزارت امور داخله دیروز (یک‌شنبه، ۲۹ دلو) در نشست بورد بین المللی هماهنگی پولیس گفت که در شش ماه‌ گذشته این وزارت در راهکارهای عملی تمامی ضعف‌ها، منابع فساد و«انارشیزم» را شناسایی کرده و گام‌های اصلاحی را برای بهبود در این وزارت برداشته است.
آقای برمک افزود که این وزارت برنامه‌ی چهار ساله‌ی را تهیه کرده است که در آن تمامی وظایف و مسوولیت‌های نیروهای پولیس مشخص شده است.
او بیان داشت که هدف از تدوین این راهبرد، اصلاحات سیستماتیک در وزارت داخله است.
آقای برمک افزود:« وزارت داخله از انارشیزم تقریباً ۹۰ درصد بیرون شده و ۱۰ درصد دیگر که مانده، تلاش برای برداشتن آن ادامه دارد.»
به گفته‌ی او، سیستم مالی وزارت داخله با وزارت مالیه وصل شده و تا یک ماه دیگر سیستم حکومتداری وزارت داخله از کابل به ولایات و ولسوالی وصل خواهند شد.
برمک خاطر نشان کرد که برنامه‌های اصلاحی در این وزارت سبب شده که درآمد وزارت داخله در سال جاری به ۴.۹ میلیارد افغانی افزایش یابد.
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در این نشست از تهیه استراتیژی چهارساله در وزارت داخله استقبال کرده بر افزایش دستمزد پولیس، تأکید کرد.
آقای عبدالله افزود که وظیفه‌ی‌ پولیس تطبیق قانون در جامعه است و وضعیت سیاسی ، روی اصلاحات پولیس هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.
وی بر افزایش حضور زنان درصفوف نیروهای پولیس نیز تأکید کرد و گفت که باید معینیت جدید به منظور رسیدگی به مشکلات پولیس زن در وزارت داخله ایجاد شود.
وزارت داخله در حالی برنامه‌ی چهار ساله اصلاحات را تهیه می‌کند که قبل از این رییس‌جمهور غنی این وزارت را «قلب فساد» خوانده بود.
برنامه‌ی چهار ساله‌ی وزارت داخله در بیش از ۷۰ صفحه تهیه شده است.
وزیر داخله می‌گوید که بعد از تطبیق این برنامه، رهنمودهای عملیاتی در بخش‌های مختلف نیز ساخته می‌شود که پولیس با مردم چگونه برخورد داشته باشد و مسوولیت‌ خود را چگونه انجام دهد.