قرار داد سه پروژه‌ی برق رسانی در ولایت بامیان امضا شد

اطلاعات روز: قرارداد سه پروژه‌ی برق رسانی ولایت بامیان میان شرکت ملی برق(برشنا) و دو شرکت هندی و چینایی به ارزش 43میلیون دالر امضا شد.
ارگ ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی اعلام کرد که این قرار داد تمدید لین ۲۲۰ کیلوولت به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات از سب استیشن دوشی تا شهر بامیان به طول ۱۸۰ کیلومتر با حضور رییس‌جمهور غنی امضا شد.
این قرار دادها شامل تمدید لین ۲۲۰ کیلوولت به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات از سب استیشن دوشی تا شهر بامیان به طول ۱۸۰ کیلومتر، ساخت سب استیشن ۲۰ کیلوولت در منطقه‌ی دشت اژدر  به ظرفیت ۳۲ میگاوات و شبکه‌ی برق رسانی شهر بامیان می‌شود.
در مرحله‌ی اول برای ۲۰ هزار خانواده و در آینده برای ۳۵۰ هزار خانواده در این ولایت برق رسانی خواهد شد.
این قرار داد در حالی به امضا می‌رسد که مسیر انتقال لین 500کیلوولت برق ترکمنستان به افغانستان از بامیان- میدان وردک به مسیر سالنگ تغییر داده شده است.
تغییر مسیر لین برق 500کیلوولت ترکمنستان به افغانستان از دو سال به این سو  با جنجال‌های میان مردم مناطق مرکزی و حکومت وحدت ملی همراه بوده است.