وزیرداخله به مجلس سنا فراخوانده می‌شود

اطلاعات روز: مجلس سنا در پیوند به بررسی وضعیت امنیت در روند ثبت نام رأی‌دهندگان ویس احمد برمک، وزیر داخله را در این مجلس فرا می‌خواند.
مجلس سنا در واکنش به حمله‌ی انتحاری امروز بر یک مرکز توزیع شناسنامه در غرب کابل، حکومت را در تأمین امنیت مراکز ثبت نام رأی‌دهندگان به کوتاهی متهم کرد.
فضل‌هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا در واکنش به این حمله در نشست عمومی امروز (یکشنبه، 2، ثور) گفت که حکومت در تأمین امنیت مراکز ثبت نام رأی‌دهندگان کوتاهی کرده است.
آقای مسلم یار افزود که حکومت در روزهای اول آغاز روند ثبت رأی‌دهندگان در تأمین امنیت این مراکز کوتاه آمده است در حالی که قرار است این روند 2 تا 3 ماه ادامه داشته باشد.
رییس مجلس سنا گفت که ویس احمد برمک، وزیر داخله را به منظور بررسی وضعیت امنیتی روند ثبت نام رأی دهندگان در نشست روز یکشنبه هفته‌ی آینده این مجلس فرا می‌خواند تا در مورد تأمین روند انتخابات به مردم اطمینان بدهد.
محمد هاشم الکوزی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا نیز در واکنش به حمله‌ی انتحاری امروز در غرب کابل، وزیر داخله را به بی کفایتی متهم کرد و گفت:« وقتی وزارت داخله نتواند امنیت مراکز ثبت نام رأی‌دهندگان را در پایتخت بگیرد، پس مردم سایر مناطق کشور از این وزارت چه انتظار داشته باشند.»

صفی الله هاشمی، عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت که حمله‌ی انتحاری امروز در غرب کابل ناشی از بی‌کفایتی نهادهای امنیتی به ویژه وزارت داخله است.
آقای هاشمی افزود که نهاد‌های بی کفایتی زندگی مردم افغانستان را«به بازی» گرفته‌اند.
در حمله‌ی انتحاری امروز 52 نفر کشته و 112 تن دیگر زخمی شده‌اند.