پنج شنبه ۲۰ ثور ۱۳۹۷

قدرتمندترین افراد جهان از دید مجله فوربز در سال ۲۰۱۸