دادستانی کل: دو نفر به اتهام اخذ رشوه از یک کاندیدای حذف شده بازداشت شده‌اند

اطلاعات روز: دادستانی کل کشور تأیید می‌کند که دو نفر  به اتهام اخذ 50 هزار دالر امریکایی از یکی از کاندیداهای حذف شده از فهرست نهایی، بازداشت شده‌اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (دوشنبه، پنجم سنبله) به روزنامه اطلاعات روز گفت که ریاست‌ کنترول و مراقبت دادستانی و نهادهای کشفی به همکاری کاندیدای که از او پول خواسته شده بود این دو نفر را بازداشت کرده‌اند.

وی افزود که افراد دسگیر شده در جریان اظهارات گفته اند، در داخل کمیسیون با افرادی دست داشته اند، اما دادستانی کل تا حالا کسی را متهم نداسته است و تحیقیات در زمینه جریان دارد: « دادستانی کل براساس اسناد تحقیقات خود را انجام خواهد داد و اگر کسی در پیوند به قضیه از داخل کمیسیون یا بیرون از آن متهم شناخته شد، از آنان نیز بازجویی می‌شود.»

روزنامه‌ اطلاعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد فردی که خود را نماینده‌ی عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی می‌کند در تبانی با مدیر جنایی ولایت تخار، برای درج دوباره‌ی نام بشیر قانت نماینده حذف شده از فهرست نهایی از وی 50 هزار دالر گرفته است.

اما افرادی نزدیک به آقای آریایی این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند که فرد بازداشت شده با عبدالغزیز آریایی هیچ پیوندی ندارد و این مورد یک «دسیسه» علیه او است.