استعفای یک مقام شورای امنیت ملی به دلیل اظهار همدردی با رأی‌دهندگان و نامزدان انتخابات پارلمانی

اطلاعات روز: عبدالحکیم نورزی،‌ معاون دفتر شورای امنیت ملی افغانستان از مقامش کناره‌گیری کرد.

آقای نورزی در استعفانامه‌اش، دلیل کناره‌گیری خود را اظهار همدردی با کسانی گفته‌اند که با وجود تهدیدات بلند امنیتی خود شان را در انتخابات پارلمانی نامزد و یا در روز انتخابات برای رأی‌دهی به مراکز رأی‌دهی مراجعه کرده و شماری از این افراد در این راه کشته و زخمی شده‌اند.

در متن استعفانامه‌ی آقای نورزی آمده است: «من به خاطر همدردی با خواهران و برادران و به احترام احساس میهن‌دوستی کسانی از مقام خود کنار می‌روم که با وجود تهدیدات بلند امنیتی برای رأی‌دهی به مراکز رأی‌دهی مراجعه کردند و شماری از این افراد کشته و زخمی شدند اما به دلیل بی‌کفایتی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات یک تعداد از این افراد از حق رأی‌دهی محروم شدند و دوباره به خانه‌های شان برگشتند.»

او همچنان گفته است که به خاطر ابراز همدردی با نامزدانی که با وجود تهدیدات بلند امنیتی خود شان را نامزد انتخابات پارلمانی کرده و در کمپین‌های انتخاباتی سهم گرفته‌اند که شماری از آن‌ها در این راه کشته و زخمی شده‌اند، از مقامش کنار می‌رود.

آقای نورزی تأکید کرده است که از مقامش کنار می‌رود تا با غم مردمش شریک شود.