Hispanic man's hands on prison bars

26 نفر در پیوند به قاچاق مواد مخدر به سه تا 17 سال زندان محکوم شدند

اطلاعات روز: مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر اعلام کرده است که این مرکز در جریان یک هفته‌ی گذشته 26 نفر را در پیوند به 21 قضیه‌ی قاچاق مواد مخدر از سه تا 17 سال زندان محکوم کرده است.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در خبرنامه‌‌یی که منتشر کرده‌ از این افراد نام نبرده، اما گفته است که این 26 نفر از سوی پولیس مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در ارتباط به قاچاق بیش از 506 کیلوگرام مواد مخدر نوع هرویین، یک هزار و 200 کیلوگرام مورفین، بیش از 134 کیلوگرام تریاک، 784 کیلوگرام چرس، 153 گرام مت امفتامین یا شیشه، 122 لیتر مواد کیمیاوی و سه هزار و 330 لیتر مشروبات الکولی بازداشت شده‌اند.

افزون بر این، در اعلامیه آمده است که پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ۲۱ نفر دیگر را در پیوند به 19 قضیه‌ی قاچاق مواد مخدر بازداشت و پرونده‌ی آن‌ها را به منظور رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر فرستاده است.

بر اساس اعلامیه، از جمله‌ی این افراد، 6 نفرآن افرادی بودند که می‌خواسته‌اند مواد مخدر نوع هرویین را با استفاده از شیوه‌ی جاسازی در بطن و بکس‌های سفری از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی به کشور هند انتقال بدهند.

در اعلامیه‌ی این مرکز آمده‌است که از نزد این افراد، به طور مجموعی بیش از 127 کیلوگرام هرویین، بیش از 56 کیلوگرام تریاک، یک هزار و 469 کیلوگرام چرس، سه هزار کیلوگرام بنگ‌دانه، بیش از 12 کیلوگرام شیشه، یک هزار و 985 تابلیت روان‌گردان(ک)، 205 لیتر مواد کیمیاوی، مبلغ 53 هزار و 100 افغانی، یک هزار و 400 دالر امریکایی، 35 هزار کلدار هندی، 12 هزار و 520 کلدار پاکستانی، یک میلیون و 600 هزار تومان ایرانی، 23 سیت تیلیفون همراه، شش میل اسلحه مختلف‌النوع و چهار عراده واسطه‌ی نقلیه به دست آمده است.