آلبوم عکس برگ‎ها بر موج‌ها

طالبان با بیش از یک‌ونیم هزار جنگجو حدود یک‌ونیم ماه پیش (شانزدهم عقرب) از دو مسیر ـ رسنه در ولسوالی گیلان و لرگه در ولسوالی مقر ـ به قریه‌های حوتقول و داوود در جاغوری حمله‌ی سنگینی کردند.