از دومین بارش برف در کابل

از دومین بارش برف در کابل

برف‌باری اخیر نشاط و خوشی را به کابل بازگردانده. مردم خوشحال اند و چشم به راه برف بیشتر.

این دومین برف‌باری سنگین امسال در کابل است، شهروندان کابل از صبح امروز شاهد برف باری‌ هستند. بارش برف بر مبنای پیش بینی‌ها روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. این برف باری‌ها در اکثر ولایات افغانستان جریان دارد.