۲۷ نفر در یک هفته‌ی گذشته به جرم قاچاق مواد مخدر مجازات شدند

اطلاعات روز: مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر کشور امروز (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) اعلام کرده است که در جریان یک هفته‌ی گذشته، ۲۷ نفر در پیوند به ۲۱ قضیه‌ی جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از سوی این مرکز مجازات شده‌اند.

در اعلامیه‌ای که از سوی این دفتر به نشر رسیده، آمده است که این افراد از مدت یک سال و شش ماه الی ۲۰ سال به حبس محکوم شده‌اند.

به نقل از اعلامیه، این افراد توسط ارگان‌های کشفی و امنیتی در ارتباط به قاچاق بیش از ۷۰ کیلوگرام مواد مخدر نوع هرویین، یک هزار و 527 کیلوگرام تریاک، بیش از دو هزار و 438 کیلوگرام چرس، بیش از سه کیلوگرام شیشه و ۱۰ گرام تابلیت روان‌گردان (K) از نقاط مختلف کشور بازداشت شده‌اند.

همچنان مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر کشور گفته است که ارگان‌های کشفی و امنیتی هفت تن را به ظن ۱۰ قضیه‌ی قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده‌اند که آنان با دوسیه‌های‌شان در این مرکز فرستاده شده‌اند و تا کنون حکمی در مورد آنان صادر نشده است.

این درحالی است که طی دو هفته‌ی گذشته به تعداد ۹ تن در پیوند به هفت قضیه‌ی جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از جانب مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر کشور محکوم به مجازات شده بودند.