حمله‌ی طالبان بر حوزه ششم امنیتی پولیس شهر کابل- عکس

حوزه ششم امنیتی پولیس در غرب شهر کابل در جاده فیض محمد کاتب موقعیت دارد.
طالبان گفته‌اند که در این حمله ده‌ها سرباز را کشته‌اند.
انفجار به حدی قدرتمند بود که شیشه‌های دکان‌ها و خانه‌های نزدیکی محل رویداد شکسته است.
بیشتر قربانیان انفجار امروز غیرنظامیان اند.