کمیسیون‌های انتخاباتی: آرای بدون بیومتریک به هیچ وجه اعتبار ندارد

اطلاعات روز: کمیسیون‌های انتخاباتی کشور در یک موقف‌گیری تازه اعلام کردند که آرای بدون بارکُد بیومتریک به هیچ وجه و زیر هیچ نامی قابل اعتبار نبوده و داخل سیستم نخواهد شد.

مولوی دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی امروز (دوشنبه، 15 میزان) در یک نشست خبری مشترک با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «آرای بدون بیومتریک به هیچ وجه و به هیچ نام قابل قبول برای ما و ملت افغانستان نیست، خط سرخ دو کمیسیون است.»

کمیسیون‌های انتخاباتی در حالی به شمارش آرای بیومتریک شده تأکید دارند که شمار زیادی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله عبدالله عبدالله، از نامزدان پیشتاز نیز به شماری آرای بیومتریک شده پافشاری دارند.

در همین حال حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تاکنون 11 هزار و 129 فورم نتایج در مرکز ملی جمع‌بندی نتایج «انتیک» و 10 هزار و 411 فورم نتایج دیگر اسکن شده است.

به گفته‌ی خانم نورستانی، 10 هزار و 357 فورم نتایج در مرکز ملی جمع‌بندی نتایج تصفیه، سه‌هزار و 548 فورم نتایج آرشیف و هشت‌هزار و 556 فورم نتایج دیگر آماده‌ی «انتری» شده است.

خانم نورستانی افزود که فورم نتایج 21 هزار و 958 محل در مرکز دیجیتلی کمیسیون انتخابات رسیده که از آن جمله 14 هزار و 500 فورم پروسس شده است.

او تأکید کرد دوستان بین‌المللی همه روزه جریان کار کمیسیون مستقل انتخابات را ارزیابی و از روند انتخابات شفاف افغانستان حمایت می‌کنند.

از سویی هم زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی گفت که چهارهزار و 528 شکایت در پیوند به انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است.

انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ششم میزان در سایه‌ی تهدیدات بلند امنیتی برگزار شد. براساس زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی آن در تاریخ 16 عقرب اعلام شود.