معرفی نامزدوزیران به کابینه

نامزدوزیران کابینه امروز به‌خاطر گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند

اطلاعات روز: ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که قرار است نامزدوزیران کابینه‌ی افغانستان امروز توسط رییس‌جمهور اشرف غنی به‌خاطر اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند.

نامزدوزیران درحالی قرار است به‌خاطر اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند که حدود هفت ماه از مراسم سوگند رییس‌جمهور غنی و پنج ماه از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی ارگ و سپیدار گذشته است.

در طول این مدت حکومت بارها وعده داد که کابینه را تشکیل و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می‌کند، اما این وعده‌ها تا کنون عملی نشده است.

قرار است با معرفی نامزدوزیران به مجلس نمایندگان، حکومت به این وعده‌ی تکراری‌اش جامه‌ی عمل بپوشاند.