سیگار

سیگار: ۱۹ میلیارد دالر کمک امریکا برای بازسازی افغانستان حیف و میل شده است

اطلاعات روز: بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) به تازگی گفته است که حدود ۱۹ میلیارد دالر از کمک‌های امریکا به بازسازی افغانستان در جریان ده سال گذشته حیف و میل شده است.

در گزارش سیگار موارد هزینه‌ی پول در امور بازسازی افغانستان از ماه می ۲۰۰۹ میلادی تا دسامبر ۲۰۱۹ میلادی بررسی شده است.

همچنان سیگار از مجموع ۱۳۵ میلیارد دالر کمک امریکا به افغانستان که از سال ۲۰۰۲ تا کنون صورت گرفته، ۶۳ میلیارد دالر را بررسی کرده است.

نتایج بررسی‌های سیگار نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۹ میلیارد دالر از ۶۳ میلیارد دالر، حیف و میل شده است.

سیگار افزوده است که بخشی از ۱۹ میلیارد دالر به هدر رفته، بخشی از آن مورد سوءاستفاده قرار گرفته و بخشی دیگر هم مورد کلاه‌برداری قرار گرفته است.