تخریب سینماپارک؛ تدبیر سازنده یا تصمیم «یک فکر ویران؟»

شاید باورش سخت باشد. اما بلاخره شهرداری کابل در یک تصمیم عجیب، بر مبنای هدایت معاونت اول ریاست جمهوری، کار تخریب سیمنا پارک را کلید زد.