شاگردان مکاتب

مکاتب در مناطق سردسیر پیش از موعد تعیین شده به رخصتی زمستانی می‌روند

مسئولان در وزارت معارف کشور می‌گویند که با درنظرداشت بارش برف و باران و سردی هوا، صنف‌های اول الی ششم مکاتب سردسیر در اول قوس و صنف‌های هفتم الی ۱۲ به تاریخ ۱۵ قوس رخصت می‌شوند.

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف امروز (یک‌شنبه، ۲۵ عقرب) به روزنامه اطلاعات روز همچنان گفت که در مناطق نهایت سردسیر نیز مکاتب سر از اول ماه قوس به رخصتی زمستانی می‌روند.

خانم آرین افزود که سال تعلیمی ۱۳۹۹ خورشیدی تابع یک امتحان نهایی یا سالانه است که در ابتدای سال تعلیمی ۱۴۰۰ خورشیدی آغاز می‌شود.

به گفته‌ی او، تمام مکاتب تعلیمات عمومی دولتی و خصوصی، مدارس و دارالحفاظ‌ها مکلف به پیروی از این هدایت اند و رهنمودهای قبلی در زمینه لغو می‌باشد.

سخن‌گوی وزارت معارف افزود که آموزگاران در مکاتب مکلف اند که پیش از رخصتی زمستان به دانش‌آموزان وظیفه دهند که در روزهای رخصتی درس‌های خوانده شده را تکرار و برای امتحان سالانه آمادگی بگیرند.

مکاتب به‌روی دانش‌آموزان صنف‌های ۱۱ و ۱۲ که به دنبال وضع قرنطین ناشی از ویروس کرونا مسدود شده بود، در بیستم سنبله باز شد. همچنان مکاتب به‌روی دانش‌آموزان صنف‌های اول الی دهم به تاریخ دوازدهم میزان آغاز شد.

در آن زمان نوریه نزهت، سخن‌گوی پیشین وزارت معارف در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفته بود که درس‌های حضوری در مناطق سردسیر تا ۳۰ قوس قابل تطبیق است و پس از آن دانش‌آموزان تا چهاردهم حوت به رخصتی زمستانی می‌روند.

او همچنان گفته بود که در مناطق نهایت سردسیر که شامل دو ولایت و برخی از ولسوالی‌ها و مناطق کشور می‌شود، دروس حضوری صنوف اول الی دهم مکاتب دولتی تا ۳۰ ماه عقرب ادامه می‌یابد و پس از آن تا تاریخ ۳۰ ماه حوت به رخصتی زمستانی می‌روند.