احمدضیا سراج

طالبان با دیگر گروه‌های تروریستی انتحاری خریدوفروش می‌کنند

سرپرست ریاست امنیت ملی:

احمدضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که گروه طالبان با سایر گروه‌ها به‌صورت منظم ارتباط دارد و این گروه‌ها باهم «بازار خریدوفروش و حتا قرض‌گیری انتحاری‌ها» را ساخته‌اند.

آقای سراج که امروز (دوشنبه، ۳ قوس) برنامه‌های کاری‌اش را در مجلس نمایندگان ارایه می‌کرد، گفت که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی به‌صورت منظم از توانایی‌های یک‌دیگر در انجام حملات‌شان استفاده می‌کنند.

او افزود که برمنبای اسناد و اطلاعات ریاست عمومی امنیت ملی که این گروه‌ها علاوه بر ایجاد خریدوفروش بازار انتحاری‌ها، در بخش شریک‌سازی مسائیل آموزشی و توانایی‌های یکدیگر نیز باهم همکاری دارند.

سرپرست این ریاست تأکید کرد: «طالبان وقتی به یک انتحاری ضرورت داشته باشند، از سایر گروه‌ها [انتحاری را] می‌گیرند.»

همچنان به گفته‌ی او، در بسیاری از حملات، یک گروه تروریستی طرح‌‌ریزی آن را انجام می‌دهد، گروه دومی مسائیل لوژیستیکی آن را فراهم می‌کند و گروه سومی نیز انتحاری آن را می‌فرستد.

از سویی هم، احمدضیا سراج گفت که افغانستان هم‌اکنون در یک جنگ تحمیلی به‌سر می‌برد و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور با بیش از ۲۰ گروه تروریستی که حمایت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای منطقه و سازمان استخباراتی آنان را دارند، در حال مبارزه اند.

او همچنان گفت که هدف تعداد از این گروه‌ها در خارج از افغانستان است، اما به کمک گروه طالبان در افغانستان فعالیت می‌کنند.

آقای سراج افزود: «طالبان چتر اصلی تمام گروه‌های تروریستی است. زمینه‌ساز تمام این فعالیت‌ها طالبان است. بدون شک بدون همکاری طالبان امکان ندارد که گروه‌های تروریستی دیگر در شاه‌جوی زابل، اندر غزنی و جرم بدخشان فعالیت داشته باشند.»

با این حال، او تأکید کرد که نیروهای امنیتی نه تنها به‌خاطر حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و محافظت از شهروندان کشور با این گروه‌ها مبارزه می‌کنند، بلکه به‌خاطر تأمین امنیت کشورهای منطقه نیز با این گروه‌ها می‌جنگند.

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت که هیچ یکی از این کشورها توانی را که افغانستان در مقابله این گروه‌ها می‌پردازد، ندارد.