دوپارچگی جمهوریت در دوحه

نهایی‌شدن طرزالعمل مذاکرات بین‌الافغانی؛ بحث روی آجندا آغاز می‌شود

سخن‌گویان هیأت‌های مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان می‌گویند که طرزالعمل مذاکرات بین‌الافغانی به‌شمول مقدمه‌ی آن نهایی شده و به‌زودی بحث روی آجندای مذاکرات آغاز می‌شود.

احمدنادر نادری، سخن‌گوی هیأت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان امروز (چهارشنبه، ۱۲ قوس) در تویتی نوشته است: «طرزالعمل مذاکرات بین‌الافغانی به‌شمول مقدمه نهايی شده است و بر اجندا بحث آغاز می‌گردد.»

محمدنعیم، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در تویتی، عین موضوع را مطرح کرده است.

در هشتم قوس، محمدنعیم، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد طرزالعمل مذاکرات میان این گروه و هیأت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان در ۲۱ مانده نهایی و تکمیل شده است.

ساعاتی پس از آن، احمدنادر نادری، سخن‌گوی هیأت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان در رشته‌تویتی اعلام کرد که با هیأت مذاکره‌کننده‌ی طالبان در مورد ۲۱ ماده‌ی طرزالعمل مذاکرات در اصول به توافق رسیده‌اند، اما متن مقدمه‌ی این طرزالعمل هنوز هم به وضاحت و بحث بیشتر نیاز دارد.

پس از آن، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر یک‌بار دیگر در تویتی اعلام کرد که همه چیز در مورد طرزالعمل مذاکرات نهایی و تکمیل شده است.