dawood ali najafi

نجفی: درشروع سال 2015 کنترول کامل میدان هوایی را دراختیار می گیریم

دکتر داوود علی نجفی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور می‌گوید که مسئولیت کنترول حریم هوایی کشور در شروع سال 2015 به جانب افغانستان سپرده می‌شود. آقای نجفی به خبرگزاری بخدی گفت: «براساس توافق از قبل انجام شده میان دولت افغانستان و نیروهای ناتو، قرار است در ختم سال 2014 کنترول حریم هوایی در بخش نظامی، به جانب افغانستان سپرده شود». نجفی تأکید کرد، مأمورانی که قرار است حریم هوایی نظامی ‌افغانستان را کنترول کنند، آموزش دیده‌اند و آماده‌ی گرفتن این مسئولیت هستند.

در حال حاضر، فقط حریم هوایی ملکی افغانستان در کنترول دولت افغانستان است و کنترول حریم نظامی ‌را ناتو در اختیار دارد. کنترول حریم هوایی نظامی کشور از سوی ناتو، پس از شکست رژیم طالبان، هم‌واره مورد انتقاد کشورهای هم‌سایه، به ویژه ایران و پاکستان بوده است. پاکستان هم‌واره و در برخی موارد ایران مدعی شدند که ناتو با استفاده از حریم هوایی افغانستان، به خاک کشور شان تجاوز هوایی کرده است.

دولت پاکستان می‌گوید که هواپیماهای بدون سرنشین امریکا هم‌واره از افغانستان وارد حریم هوایی پاکستان می‌شوند و اقدام به بمباران اهدافی مشخص می‌کنند. نیروهای ناتو در کشور می‌گوید که برای سرکوب شورشیان خطرناک فعال در پاکستان استفاده از هواپیما‌های بدون سرنشین بهترین گزینه است.

بااین حال، به تاریخ 10 دسامبر 2011 ایران از آن‌چه در اختیار قرار گرفتن خاک و حریم هوایی کشور توسط طیاره‌های بدون سرنشین امریکا خواند، به سازمان ملل شکایت کرد. ایران مطابق قوانین بین‌المللی می‌گوید که هواپیمای تجسسی بدون سرنشین، از افغانستان پرواز کرده و حریم هوایی‌اش را نقض کرده است.

در همین حال، داوود علی نجفی می‌گوید که پس از سال 2014 به نگرانی‌های کشورهای هم‌سایه‌ی افغانستان در مورد استفاده از حریم هوایی از سوی ناتو پایان خواهد داد.

قاچاق مواد مخدر از میدان‌های هوایی افغانستان؟

براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی کشور، روزانه بیش از 200 هواپیما از خاک افغانستان عبور می‌کنند. این وزارت می‌گوید که به تمامی ‌این پروازها دولت افغانستان اجازه‌ی ورود می‌دهد. داوود علی نجفی می‌گوید که حتا هواپیما‌های ملکی وابسته به ناتو که وارد افغانستان می‌شوند، باید اجازه‌ی نشست و پرواز را از دولت افغانستان به دست بیاورند.

در همین حال، وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور، قاچاق مواد مخدر و اسلحه از طریق میدان‌های هوایی تحت کنترول دولت را رد کرد. نجفی گفت: «از هیچ‌کشوری نامه و شکایتی دریافت نکردیم که موضوع قاچاق مواد مخدر و اسلحه را برای ما مطرح کرده باشند». نجفی اما تأیید کرد که تلاش‌هایی برای قاچاق مواد مخدر هم‌واره از میدان‌های هوایی افغانستان صورت می‌گیرد که به گفته‌ی او این تلاش‌ها خنثا شده است.

به گفته‌ی او، مأموران و دست‌گاه‌های پیش‌رفته در میدان‌های هوایی کشور فعال شده‌اند که مانع انتقال مواد مخدر و اسلحه از افغانستان به خارج می‌شوند. نجفی تأکید کرد که در حال حاضر، افغانستان توانایی مصئونیت و امنیت پرواز‌ها را مطابق استندرد‌های سازمان هوایی بین‌المللی دریافت کرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.