اعتراض افغان‌ها در واشنگتن همزمان با سفر اشرف غنی

همزمان با سفر رییس جمهور غنی به واشنگتن، ده‌ها معترض پیش روی کاخ سفید تجمع کردند.
این تجمع دیروز قبل از ملاقات رییس جمهور غنی با رییس جمهور امریکا شروع شد.
معترضان علاوه بر انتقاد از اشرف غنی، از بایدن به دلیل توافق با گروه طالبان نیز انتقاد کردند.
به گفته‌ی آنان غنی و ‌حلقه‌ی ارگ تمام فرصت‌ها و‌ منابع را در راستای اهداف قومی شان استفاده کرده‌اند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.