پیش‌روی طالبان با مقاومت خیزش‌های مردمی مواجه شده است

به دنبال افزایش حملات طالبان در شمال افغانستان، حالا موجی از خیزش‌های مردمی در برابر این گروه شکل گرفته.
در لغمان، کاپیسا، پروان و بلخ مردم در برابر طالبان تفنگ گرفته‌اند.
در تازه‌ترین مورد در ولسوالی کوهدامن مردم در حمایت از نیروهای امنیتی به جاده‌ها آمدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.