دادستانی کل

دو کارمند ریاست امنیت ملی به اتهام دریافت رشوت به پنج تا ده سال زندان محکوم شدند

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که برید جنرال سیدمحمد عظیم، کارمندان احتیاط فعال ریاست »۰۲۰» و دگروال محمد ناظم، مدیر تحقیق ریاست ریاست امنیت ملی به اتهام دریافت مبلغ ۳۰ هزار دالر امریکایی رشوت، هر کدام به پنج تا ده سال زندان محکوم به مجازات شده‌اند.

در خبرنامه‌ی دادستانی کل آمده است که جلسه‌ی قضایی این دو نفر امروز (یک‌شنبه، ۶ سرطان) در دادگاه ابتداییه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به‌گونه‌ی علنی برگزار شده است.

در خبرنامه به صورت دعوای دادستان مؤظف پرونده اشاره شده که آمده است این دو کارمند ریاست امنیت ملی در تبانی با یکدیگر در بدل رهایی یک فرد متهم به همکاری با گروه طالبان برای ترور کارمندان دولتی، مبلغ ۳۰ هزار دالر امریکایی را مطالبه کرده بودند.

طبق صورت دعوای دادستان، نیروهای کشفی این افراد را هنگام دریافت مبلغ یادشده به‌گونه‌ی بالفعل بازداشت و پرونده‌ی آنان را برای تحقیقات بیشتر به دادستانی کل فرستاده بودند.

در همین حال، در خبرنامه‌ی دادستانی کل آمده است که هیأت قضایی دادگاه ابتداییه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پس از بررسی پرونده، برید جنرال سید محمد عظیم را به پنج سال و یک ماه و دگروال محمد ناظم را به ده سال و یک ماه حبس تنفیذی و برکناری از وظیفه محکوم به مجازات کرده است.

همچنین، هیأت قضایی دادگاه حکم کرده است که هر یک از این افراد مبلغ ۳۰ هزار دالر امریکایی معادل وجه رشوت و ۱۰۴ هزار و ۳۵۵ افغانی قیمت یک سیت موبایل آیفون ۱۱ پرومکس را پرداخت کند.