دو دوستگی در مجلس نمایندگان بر سر خیزش‌های مردمی

نمایندگان مجلس در بحث بر سر خیزش‌های مردمی دچار دو دستگی شده‌اند.
برخی از نمایندگان مجلس خیزش‌های مردمی را ملیشه‌های سابق خواندند.
عده‌ای از نمایندگان با توصیف از عملکرد این نیروها، از آن‌ها سپاسگزاری کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.