ششمین نمایشگاه تولیدات داخلی هرات افتتاح شد

تاجران و صنعت‌گران هرات در ۲۲۰ غرفه تولیدات شان را به نمایش گذاشته‌اند.
صنعت‌گران و تاجران هرات از افزایش ناامنی‌ها در هرات ابراز نگرانی می‌کنند.
آنان هشدار می‌دهند که تداوم جنگ، باعث فرار سرمایه می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.