پیشروی طالبان در هرات؛ نیروهای دولتی و مردمی مصروف جنگ با طالبان هستند

نیروهای دولتی و مقاومت مردمی در نزدیکی «پل مالان» ولسوالی گذره در حال جنگ با طالبان‌اند.
طالبان تا «پل مالان» و «پشتون‌پل» پیش‌روی کرده‌اند.

بیشتر در این ویدیو:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.