شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان پروازهایش به افغانستان را تعلیق می‌کند

شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان (پی‌آی‌ای) می‌گوید که به‌دلیل «دخالت شدید مقامات گروه طالبان»، پروازهای خود به افغانستان را تعلیق می‌کند.

یک سخن‌گوی شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان گفته است که این شرکت هواپیمایی پروازهای خود به افغانستان را از امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ میزان) به حالت تعلیق در می‌آورد.

بی‌بی‌سی فارسی به نقل از بیانیه‌ی این سخن‌گوی شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان گزارش کرده است که این اقدام به‌دلیل تعیین اجباری قیمت تکت پرواز و تهدید کارمندان این شرکت توسط طالبان از سوی این شرکت اتخاذ شده است.

این درحالی است که وزارت ترانسپورت و هوانوردی گروه طالبان امروز از شرکت‌های هواپیمای پاکستان (پی‌آی‌ای) و کام‌ایر خواسته بود که قیمت تکت‌های پرواز کابل – اسلام‌آباد را کاهش دهند.

در اطلاعیه‌ی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان آمده است که قیمت تکت‌ها در این مسیر توسط این شرکت‌های هوایی باید «مطابق به معیار تکت» که قبل از تسلط طالبان بر افغانستان بود، تنظیم شود.

در اطلاعیه هشدار داده شده است که در صورت تخلف، پروازهای شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان و شرکت هوایی کام‌ایر در مسیر کابل – اسلام‌آباد و برعکس آن، توقف داده می‌شود.

قبل از این شهروندان کشور که به پاکستان سفر کرده‌اند، گفته بودند که قیمت هر تکت هواپیمای شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان و شرکت هوایی کام‌ایر برای پرواز به سلام‌آباد به شدت افزایش یافته است.

به گفته‌ی آنان، قمیت هر تکت شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان در این مسیر که در گذشته بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالر بود، تا دوهزار و ۵۰۰ دالر در روزهای اخیر افزایش یافته است.