روزهای سیاه کابل (۱۲)؛ غرب کابل و جست‌وجوی شبانه‌ی نظامیان پیشین

حسن ادیب

در پی افزایش دزدی و ناامنی‌های شبانه در غرب کابل، از جمله سرقت‌های شبانه در ساحه‌ی قلعه‌بابو از مربوطات ناحیه ششم، وکیل گذر قلعه‌بابو به طالبان گفته‌اند که مردمِ ساحه شبانه خودشان به نوبت پهره‌داری می‌کنند. از آن طرف هم طالبان به او گفته‌اند که درین‌صورت ما نیز شبانه به صورت گروهی گزمه می‌آییم.

گفته می‌شود که طالبان درین گزمه‌های شبانه، آمار و آدرس خانه‌های نظامیان پیشین را نیز می‌گیرند. موساخان یکی از باشنده‌های قلعه‌بابوی غرب کابل گفت: «چندشب پیش نوبت پهره‌داری من بود. حدود ساعت یازده‌ی شب بود که هشت نفر طالب گزمه آمدند. یک نفر آنان پیش‌پیش و دیگران با کمی فاصله از دنبال او می‌آمدند. آن‌ها خبر بودند که ما شبانه پهره‌داری داریم. نفر اولی وقتی که نزدیک من رسید، برق رفت و هوا تاریک شد. او ایستاد شد. منتظر ماند تا دیگران هم بیایند. وقتی همه رسیدند، یک نفر از آنان جلو من آمد. اول از وضعیت امنیتی و سرقت‌های شبانه پرسید. بعد، پرسید که چندنفر از نظامیان پیشین را درین‌ساحه می‌شناسم. آیا خانه‌های نظامیان پیشین هم این‌جا است یا نه.»

موساخان افزود: «گفتم از نظامیان پیشین کسی را نمی‌شناسم. خانه‌های‌شان را هم بلد نیستم. من تازه این‌جا کوچ آمده‌ام و با ساحه آشنایی ندارم».

شنیده می‌شود که طالبان از راه‌های گوناگونی در پی شناسایی نظامیان پیشین‌اند. موساخان گفت: «این مورد را اما خودم ندیده‌ام. ولی مردم می‌گویند که روزانه کسانی به بهانه‌ی خرید لباس نظامی می‌آیند و دروازه‌ی خانه‌های مردم را می‌زنند و می‌گویند اگر لباس نظامی دارید ما آمده‌ایم که بخریم.»

او افزود که از جمله در مساجد همان ساحه نقل می‌شود «کسانی که روز لباس نظامی فروخته‌اند، شب با احضار و بازپرسی طالبان مواجه شده‌اند. افراد طالبان آمده‌اند و سوال‌های گوناگونی پرسیده‌اند که شما امروز لباس نظامی فروخته‌اید. چندنفر در نظام داشتید، رتبه‌ی نظامی شما چی بوده و کجا و ظیفه اجرا می‌کرده‌اید».

خوش‌بختانه تا هنوز از چند خانه‌ای که شبانه بازپرسی کرده‌اند، فرد نظامی‌ای پیدا نکرده‌اند. هنوز واضح نیست که طالبان پس از پیداکردن و جست‌وجوهای شبانه، با نظامیان پیشین چه خواهند کرد؟