خشک‌سالی

بارش ۹۷ ملی‌متر باران در هرات؛ برای رفع خشک‌سالی به ۲۵۰ ملی‌متر باران نیاز است

مسئولان ریاست زراعت طالبان برای ولایت هرات می‌گویند که طی سال جاری ۹۷ میلی‌متر باران در این ولایت باریده است.

پیر محمد حلیمی، رییس زراعت طالبان در هرات گفته است که برای رفع خشک‌سالی به بیش از ۲۵۰ میلی‌متر باران نیاز است.

او ابزار امیدواری کرده است که تا آخر سال جاری بارندگی دوام پیدا کند، تا بار دیگر کشاورزان شاهد خشک‌سالی نباشند.

به‌گفته‌ی‌ او، میزان بارندگی در ولسوالی‌های شمالی هرات به تناسب دیگر ولسوالی‌ها زیاد گزارش شده است.

این درحالی است که طی سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر باران در هرات باریده بود و کشاورزان و دامداران با خشک‌سالی شدید مواجه شدند.

خشک‌سالی باعث شده بود که هزاران خانواده در هرات با کمبود مواد غذایی مواجه و به شهر هرات آواره شوند.

بخش زیادی از ساکنان ولسوالی‌‌های هرات در بخش زراعت و مالداری اشتغال دارند و زندگی‌شان وابستگی شدید به آب باران دارد.