عکس: آرشیف

سازمان ملل: حمایت از حقوق زنان برای دستیابی به صلح فراگیر ضروری است

نهاد سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توان‌مندسازی زنان می‌گوید که ترویج و حمایت از حقوق زنان برای دستیابی به صلح فراگیر و جامعه‌ی عادلانه‌ ضروری است.

این نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۴ ثور) در تویتی ضمن تاکید بر حمایت از حقوق زنان، نوشته است که صدای صلح‌سازان زن افغان‌را در سطح جهان و منطقه‌ تقویت کرده است.

این در حالی است که طالبان با دست‌یافتن به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان وضع کرده‌اند. این گروه تا کنون به دختران اجازه‌ی رفتن به مکتب را نداده و زنان‌را از کار دولتی محروم کرده است.

همچنین زنان در سفرهای‌ طولانی و خارج از کشور نیاز به محرم مرد دارند.

طالبان می‌گویند که در چارچوب شریعت به حقوق زنان و دختران احترام می‌گذارند؛ اما برخی از کشورهای اسلامی و عالمان دینی موضع طالبان در این خصوص را خلاف ارزش‌های اسلامی می‌دانند. از سویی هم بحران بشری افغانستان زنان و دختران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. سازمان ملل می‌گوید که زنان و کودکان در افغانستان بار سنگین بحران انسانی این کشور را به دوش می‌کشند.