کمیسیون حقوق بشر افغانستان

طالبان کمیسیون حقوق بشر، دبیرخانه‌های شورای ملی و شورای مصالحه را منحل کردند

حکومت سرپرست طالبان کمیسیون‌ حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دبیرخانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را منحل کرد.

در مکتوبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است که این ادارات براساس دستور شفاهی ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان منحل شده است.

ملاحسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان نیز پای این مکتوب امضا کرده است. حکومت طالبان تاکنون رسما در این زمینه چیزی نگفته است.

پیش از این هم طالبان کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی و وزارت‌های دولت در امور صلح و امور پارلمانی را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده بودند.

براساس یک نسخه از فیصله‌ی نشست کابینه‌ی طالبان که در ماه جدی در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته بود، قرار بود کمیسیون مستقل حقوق بشر با «اصلاح نام آن» حفظ شود.

همچنین کابینه‌ی طالبان در آن زمان تشکیل ضروری برای حفظ و مراقبت دبیر‌خانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا را ابقا کرده بود و به ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرده بود تا در همکاری با ارگان‌های ذی‌ربط تشکیل یادشده را طی دو هفته تثبیت و عملی کنند.

همین‌طور کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم ابقا اعلام شده بود.