عکس: ارسالی به اطلاعات روز

«شهرک‌سازی» طالبان در جغتوی غزنی؛ جابه‌جایی کوچی‌ها یا ساخت پایگاه‌ نظامی؟

منابع مردمی در ولسوالی جغتوی غزنی می‌گویند که کوچی‌های مسلح با حمایت طالبان، زمین‌های مردم محل را غصب کرده و قصد خانه‌سازی دارند.

به گفته‌ی این منابع، کوچی‌ها در حال حاضر در روستای «پشته فقیرشاه» منطقه‌ی سراب ولسوالی جغتو حضور دارند. ساکنان این ولسوالی عمدتاً هزاره هستند.

یک منبع به اطلاعات روز گفت که کوچی‌ها در حال خط‌اندازی و هموارسازی حدود ۱۰ جریب زمین ساکنان محل هستند.

او گفت زمانی که ساکنان محل با این کار کوچی‌ها مخالفت کردند، آنها گفته‌اند که زمین دولتی هستند. در حالی که به گفته‌ی منبع، زمین ملکیت و چراگاه‌های ساکنان محل هستند و آنان سند عرفی نیز دارند.

این منبع اضافه کرد که کوچی‌ها می‌گویند که آنها از نیروهای طالبان هستند.

به گفته‌ی او، طالبان نیز می‌گویند که تنها زمین‌های زراعتی مربوط ساکنان محل است و زمین‌های غیرزراعتی ملکیت دولتی است. اعضای این گروه گفته‌اند که آنها حق دارند که در زمین‌های غیرزراعتی کوچی‌ها را جابه‌جا کنند و یا برای نیروهای طالبان خانه‌ بسازند.

یکی دیگر از ساکنان منطقه‌ی سراب می‌گوید که طالبان به مردم گفته‌اند که در این منطقه برای ۵۰۰ نیروی خود پایگاه می‌سازند و خانواده‌‌‌ی آنان را نیز جابه‌جا می‌کنند.

او این کار طالبان را غیرمنطقی می‌خواند و می‌گوید در ساحه‌ای که هیچ تهدید امنیتی وجود ندارد، نیاز به پایگاه نظامی نیست.

این ساکن محل در عین حال می‌گوید که «هدف اصلی طالبان ناامن‌سازی منطقه و جابه‌جایی کوچی‌ها در ساحه هزاره‌نشین است».

او همچنین می‌افزاید که مردم نگران هستند که در آینده زمین‌های زراعتی شان نیز غصب شود.

طی ماه‌های اخیر تنش میان کوچی‌ها و ساکنان محل در برخی از ولایت‌های دیگر نیز وجود داشته است. ادعا می‌شود که در برخی از ولایت‌ها، از جمله مناطق مرکزی کوچی‌ها باعث تخریب مزارع مردم شده‌اند.