شورای حقوق‌بشر در آخر هفته‌‌ی جاری درباره‌ی وضعیت زنان افغانستان بحث می‌کند

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید که در جریان پنجاهمین نشست این شورا، درباره‌ی حقوق زنان و دختران در افغانستان نیز بحث خواهد کرد.

قرار است این نشست در اواخر هفته‌ی جاری به تاریخ یکم ماه جولای برگزار شود.

پنجاهمین نشست شورای حقوق‌بشر در ۱۳ جون آغاز شد و قرار است تا هشت جولای ادامه یابد.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل در روزهای نخست نشست در بیانیه‌ای گفت که آنچه امروز در افغانستان «شاهد آن هستیم، ستم نهادینه‌شده و سیستماتیک بر زنان است».

طالبان پس از تصرف قدرت در افغانستان، بر اشتغال و آموزش زنان محدودیت وضع کرده‌اند.

درحال حاضر کارمندان زن در اکثریت ادارات دولتی خانه‌نشین شده و دختران بالاتر از صنف ششم هم از مکتب محروم هستند.