عکس: آرشیف

بانک مرکزی ۱۲ میلیون دالر وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان برای ثبات ارزش پول افغانی در برابر دالر، حدود ۱۲ میلیون دالر را به‌گونه‌ی لیلام به فروش می‌گذارد.

طبق خبرنامه‌ای بانک مرکزی، قرار است داوطلبیِ فروش این مقدار دالر، فردا، سه‌شنبه (۲۸ سرطان) برگزار شود.

بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند.

دیروز نیز بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان ۱۲ میلیون دالر وارد بازار کرده بود.

در حال حاضر بهای یک دالر در کابل به ۸۹ افغانی رسیده است.

ارزش دالر در برابر پول ملی افغانستان که پیش از تسلط طالبان زیر ۸۰ افغانی بود؛ طی ماه‌های اخیر نزدیک به ۱۲۰ افغانی نیز رسیده بود.

پس از روی‌کارآمدن طالبان، به‌دلیل محدویت‌های مالی و مسدودشدن ذخایر بانک مرکزی افغانستان، این بانک قادر به عرضه‌ی دالر به بازار نبود.

طی ماه‌های اخیر اما سازمان ملل بیش از ۳۰ بسته‌ی ۳۲ میلیون دالری پول نقد را به‌عنوان کمک بشردوستانه به افغانستان در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.