گشایش نمایشگاه سه روزه صنایع دستی زنان و تولیدات داخلی

نمایشگاه سه روزه صنایع دستی زنان و تولیدات داخلی در شهر مزارشریف در ولایت بلخ گشایش یافته و تا ۱۳ اسد سال جاری به روی بازدیدکنندگان باز است. این نمایشگاه که به کمک مالی سازمان جهانی کار برگزار شده، در پی معرفی تولیدات داخلی افغانستان و بازاریابی برای آن است.

در این نمایشگاه چهل غرفه برای تولیدات صنایع دستی زنان افغانستان اختصاص داده شده است و از معدود نمایشگاه‌هایی است که طی یک سال اخیر در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان برگزار شده.