سالگرد سقوط کابل؛ زنان معترض: ۱۵ آگست روز ماتم ملی است

همزمان با سالگرد حکومت طالبان بر افغانستان، زنان معترض علیه سیاست‌های این گروه در کابل، بدخشان و در خارج از این کشور از جمله در پاکستان گردهمایی‌های اعتراضی برگزار کردند.

تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان این اعتراضات را سازماندهی کرده است.

زنان معترض، ۱۵ آگست برابر با ۲۴ اسد، سالروز سقوط کابل را روز «ماتم ملی» خواندند.

آنان می‌گویند که یک سال از «سیطره سیاه» طالبان بر افغانستان گذشت.

زنان معترض شعار نان، کار و آموزش را سر می‌دادند.

دیروز نیز گروهی از زنان در کابل علیه طالبان اعتراض کردند؛ اما این گروه با شلیک‌‌های هوایی زنان معترض را متفرق کردند.

پیش از این هم طالبان بارها اعتراضات زنان را سرکوب کرده‌اند.

این گروه در این یک سال، دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب محروم و زنان کارمند در ادارات دولتی را خانه‌نشین کرده‌اند. طالبان علیه آزادی‌های اجتماعی زنان نیز محدودیت وضع کرده‌اند.