پاسخ‌گویی در مورد حقوق زنان
AP Photo/Bram Janssen

نهادهای حقوق بشری: پاسخ‌گویی به حقوق زنان بخشی از تعامل دیپلماتیک با طالبان باشد

نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته‌اند که پاسخ‌گویی در مورد حقوق زنان را به‌عنوان بخشی از تعامل دیپلماتیک با طالبان در نظر بگیرد.

این نهادها با نشر گزارشی گفته‌اند که وضعیت بشری و حقوق بشر در افغانستان با گذشت یک سال حکومت طالبان، به طرز وحشت‌ناکی وخیم است.

در گزارش این نهادها آمده است که ناامنی شدید غذایی، بحران اقتصادی، نقض حقوق زنان و دختران و تبعیض جنسیتی آشکار، افغانستان را در آستانه فروپاشی بشردوستانه قرار داده و چندین دهه پیشرفت به سوی توسعه و برابری جنسیتی را از بین برده است.

نهادهای حقوق بشر گفته‌اند که عقب‌نشینی امریکا از افغانستان و تغییر توجه و منابع جامعه بین‌المللی به جنگ در اوکراین، منجر به تشدید بحران در افغانستان شده است.

این نهادها علاوه کرده‌اند که با وخامت بیشتر این وضعیت، ایالات متحده باید رهبری بسیج جامعه بین‌المللی را برای تمرکز برابری جنسیتی و حقوق بشر در تمامی تعاملات دیپلماتیک، توسعه، صلح‌سازی و بشردوستانه در افغانستان به‌عهده بگیرد.

نهادهای حقوق بشری در ادامه خواستار احیای کامل حقوق زنان و دختران، از جمله حق تحصیل و اشتغال آنان شده‌اند.

این نهادها تأکید کرده‌اند که پاسخگویی در مورد حقوق زنان افغان به عنوان بخشی از تعامل دیپلماتیک با طالبان باشد.

نهادهای حقوق بشری خواستار توزیع عادلانه و بدون تبعیض کمک‌های بشردوستانه شده و گفته‌اند که از رسیدن خدمات امدادی به زنان و دختران افغان اطمینان حاصل شود.

این نهادها خواستار رسیدگی فوری به بحران اقتصادی افغانستان نیز شده‌اند.

آنان گفته‌اند که باید کمک مالی مستقیم به سازمان‌های حقوق زنان و رهبران زن برای ادامه فعالیت آنها ارایه شود.