حکومت طالبان از ایجاد دهلیز اقتصادی با چین، ازبیکستان و قرقیزستان خبر داد
BNA

حکومت طالبان از ایجاد دهلیز اقتصادی با چین، ازبیکستان و قرقیزستان خبر داد

اداره خط آهن حکومت طالبان از امضای توافق‌نامه با ادارات خط آهن چین، ازبیکستان و قرقیزستان برای ایجاد دهلیز اقتصادی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان نشرات دارد، این توافق‌نامه در پایان نشست دوروزه در شهر تاشکند، پایتخت ازبیکستان امضا شده است.

طبق این گزارش، با امضا و اجرای این توافق‌نامه، کالاهای تجارتی که قبلا در مدت دو ماه از چین به افغانستان و از افغانستان به چین می‌رسید، پس از این دو هفته را در بر خواهد گرفت.

همچنین عملی‌شدن این توافق‌نامه باعث افزایش عواید و کاهش قیمت کالاهای وارداتی نیز خواهد شد.

به نوشته باختر، ایجاد دهلیز خط آهن زمینه اشتغال‌ را برای هزاران نفر نیز فراهم می‌کند.

افغانستان در حال حاضر فاقد شبکه خط آهن است؛ این کشور اما به شبکه‌ خط آهن شماری از کشورها از جمله ترکمنستان، ازبیکستان و ایران وصل است.