عکس: Reuters

طالبان برای بستن تیک‌تاک و پابجی ضرب‌الاجل تعیین کردند

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طالبان به شرکت‌های مخابراتی برای بستن اپلیکیشن «تیک‌تاک» و بازی اینترنتی «پابجی» مهلت تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان نشرات دارد، برای بستن اپلیکشن تیک‌تاک مهلت یک‌ماهه و برای بستن بازی پابجی مهلت سه‌ماهه تعیین شده است.

این مهلت ديروز در نشست وزارت مخابرات با شرکت‌های مخابراتی در حضور نمایندگان وزارت امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات طالبان ابلاغ شده است.

تیک‌تاک و بازی پابجی در میان جوانان افغانستان از سرگرمی‌های محبوب می‌باشند.

کابینه‌ طالبان در ماه ثور وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این گروه را موظف کرده بود تا بازی انترنتی پابجی (PUBG) و اپلیکیشن تیک‌تاک را مسدود کند.

اما به نوشته باختر، شرکت‌های مخابراتی این کار را نکرده و سرانجام ضرب‌الاجل تعیین شد.

وزارت حج و اوقاف حکومت پیشین نیز پابجی را «نامشروع» اعلام کرده و خواستار انسداد این بازی شده بود.