امریکا ۳۲۷ میلیون دالر کمک برای افغانستان اعلام کرد

وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده است که این کشور نزدیک به ۳۲۷ میلیون دالر کمک بشردوستانه برای افغانستان اختصاص می‌دهد.

از این مقدار کمک نزدیک به ۱۱۹ میلیون دالر آن برای مهاجرین افغانستانی در کشورهای منطقه و نزدیک به ۲۰۸ میلیون دالر دیگر از طریق دفتر کمک‌های بشردوستانه آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در داخل افغانستان مصرف خواهد شد.

وزارت خارجه امریکا گفته است که میزان کمک‌های این کشور از مردم افغانستان پس از تسلط طالبان به یک میلیارد دالر می‌رسد.

این وزارت گفته است که ایالات متحده همچنان به مردم افغانستان متعهد است و از دیگر اعضای جامعه بین‌المللی می‌خواهد که به تعهدات داده‌شده برای حمایت از واکنش بشردوستانه در افغانستان پابند باشند.

افغانستان پس از روی‌کارآمدن طالبان با بحران بشری مواجه شده است. در حال حاضر نیمی از جمعیت این کشور با گرسنگی مواجه‌اند و نیاز به کمک دارند.