عکس: ارسالی

برای دوهزار و ۵۰۰ نفر در قندوز زمینه‌ی کار فراهم شده است

کمیته سویدن در ولسوالی علی‌آباد قندوز با راه‌اندازی یک پروژه برای دوهزار و ۵۰۰ نفر زمینه‌ی کار فراهم کرده است.

در این پروژه کانال‌های آب‌رسانی و آبریزه‌ها ساخته می‌شود و در برخی ساحات این ولسوالی نهال پسته غرس می‌شود.

مسعود شریفی، مسئول این پروژه به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که این پروژه دارای شش شورای محلی است و در آن دوهزار و ۵۰۰ نفر کارگر مشغول کار هستند.

وی اضافه می‌کند که این پروژه ازسوی اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP تمویل مالی می‌شود و مدت معیاد آن دو ماه را در بر می‌گیرد.

به گفته‌ی آقای شريفی، در این پروژه‌ کارگران حدود شش ساعت در روز کار می‌کنند و از ۴۵۰ افغانی تا ۷۰۰ افغانی معاش دریافت می‌کنند.

صاحب نظر، باشنده ولسوالی علی‌آباد قندوز و از کارگران این پروژه می‌گوید از اینکه مدتی می‌شود به کار مشغول شده احساس خوشحالی دارد.

او می‌گوید که کار در این پروژه از یک‌سو باعث آبادی و سرسبزی منطقه‌ی‌شان می‌شود واز سوی دیگر با پولی که به‌دست می‌آورد مایحتاج خانواده‌اش را تأمین می‌کند.