کاج به خون نشسته

حوالی ساعت هشت صبح روز (جمعه هشت میزان)، هنگامی که  دانش‌آموزان برای سپری کردن امتحان آزمایشی کانکور در مرکز آموزشی کاج در صنف نشسته بودند، یک مهاجم انتحاری با کشتن محافظ این مرکز وارد صنف درسی شد و خود را منفجر کرد. یک منبع در مرکز آموزشی کاج به اطلاعات روز گفت که مهاجم، نخست با شلیک گلوله محافظ این مرکز را از پا درآورده است.